Mónus Áron


 | bemutatkozás | könyveim | hírek | fórum | linkek | letöltések | kapcsolat |


 

Tisztelt Könyvbarát!

Köszönöm a könyveink iránt tanúsított érdeklődését. Hét magyar nyelvű könyvet forgalmazok. Aki azoknak egyikét megvásárolja, általában a többit is beszerzi, mert azok szervesen összefüggnek, és egymást kiegészítik.


 

Mónus Áron: Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom Herzl Tivadar célja (7. javított kiadás). A százoldalas bevezetésnek köszönhetően a könyv nyolc fejezete teljesen új azok számára is, akik már olvasták valamelyik korábbi kiadást. A könyv címe azért változott, hogy jobban feltárja a könyv tartalmát.
 

A KÖNYV MEGJELENÉSE:

MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE SZÉKHÁZA

MAGYAROK HÁZA

Budapest, 2010. március 10.

 

A 340 oldalas, puhakötésű kötet formája 169×241 mm.
 
A könyv ára: 3465 Ft

Adolf Hitler: Harcom (Mein Kampf). (Az eredeti teljes szöveg szép magyar fordításban, két kötet egybekötve. A Fővárosi Főügyészség és a Fővárosi Bíróság kimondta, hogy az Interseas Editions kiadásában megjelent Harcom c. könyv Mónus Áron fordítása, amely új fordítás, nem azonos az 1942-ben kiadott fordítással. Utószót írtam a magyar nyelvű kiadáshoz.  2006. augusztus 8-án a Fővárosi Bíróság nekem visszaadott 263 darab kötetet, miután 2006. január 4-én a Fővárosi Ítélőtábla felmentő ítéletet hozott javamra.)

E 368 oldalas, puha kötésű kötet formája 169×241 mm.

Ez az első teljes magyar kiadása Adolf Hitler könyvének.

A magyar nyelvű fordítás elkészítésénél figyelembe vettem a J. Gaudefroy-Demombynes és A. Calmettes fordításában megjelent Mon Combat (Mein Kampf) című könyv francia nyelvű teljes kiadását.

A könyv ára: 2961 Ft .

Roger Garaudy: Az izraeli politikát megalapozó mítoszok (3. kiadás). (Franciából magyarra fordítottam a könyvet és előszót írtam a magyar nyelvű kiadáshoz. E mű azt is bizonyítja, hogy a zsidók ellen nem volt népirtás, nem volt holokauszt: kb. egymillió zsidó, de több tízmillió nem zsidó halt meg a zsidók által előidézett világháborúban. A Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság ítélete 2004. május 14-én emelkedett jogerőre, amely a jelen könyv kapcsán engem bűncselekmény hiányában felmentett a zsidó nép elleni izgatás bűntettének vádja alól. Az ellenem lefolytatott büntetőeljárás legfontosabb tanulsága az, hogy a könyvben foglaltak igazak. A zsidó szabadkőműves feljelentő egyetlen valótlan tényt sem tudott megjelölni a könyvben leírtak között. E kötet most jelent meg harmadszor, az előző kiadásokhoz képest bővített előszóval. Az első két kiadás elfogyott, ezután már csak az új borítóval megjelent új kiadást terjesztem.)

E 288 oldalas, puha kötésű kötet formája 168×238 mm.

A könyv ára: 2835 Ft .

Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei (2. kiadás). (Az előszó az általam írt tanulmányból áll, amely az
Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom Herzl Tivadar célja című könyvemmel, Roger Garaudy: Az izraeli politikát megalapozó mítoszok című könyvével, továbbá François Trocase: Ausztria–Magyarország lerombolása a zsidóság és a szabadkőművesség által című művével bizonyítja a zsidó szabad­kőművesség politikai programjának, a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei címen ismert könyvnek a valódiságát. Azonban csak az Interseas Editions kiadásában megjelent Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei hitelességét bizonyítom. Mindkét kiadás elfogyott, de 2005. április 12-én megjelent az új, bevezetésekkel bővített kiadás.)

E 136 oldalas, puha kötésű kötet formája 141×205 mm.

Csak az új címmel megjelent új kiadást terjesztem, melynek szerzője Herzl Tivadar és a könyv címe: A zsidó világgyarmat programja.

François Trocase: Ausztria–Magyarország lerombolása a zsidóság és a szabad­kő­művesség által. (Franciából magyarra fordítottam a könyvet és előszót írtam a magyar nyelvű kiadáshoz. Ez a vászonkötésben előállított, gyönyörű szép hazánkról sok képet tartalmazó kötet – a legszebb az általunk kiadott magyar nyelvű könyvek közül – teszi igazán lehetővé Adolf Hitler művének megértését, továbbá Ausztria–Magyarország történetén keresztül felvázolja, hogy milyen is lesz majd a „Szent Császárság”, melynek megvalósítását a zsidó szabadkőművesség célul tűzte maga elé. A könyv 2002. január 9-én 19 óra 30 perc és 20 óra között került bemutatásra a Magyar ATV Összefüggések című műsorában. A mű annyira támadhatatlan, hogy a zsidó szabadkőművesség nem emelt szót ellene. A könyv első kiadása elfogyott, de elkészült 2008. decemberében a puha kötésű 2. kiadás.)

François Trocase művének olvasása ama kérdés felvetésére késztet, miért ment bele Ausztria–Magyarország a végzetes háborúba, ami csak a folytatása során öltött világméretet. E könyv Ausztria–Magyarország keleti irányú törekvései című fejezetét tanulmányozva, és főleg annak A zsidók Szalonikiban című alfejezetét, bizonyítékot találunk arra, hogy a zsidók sürgették a keleti irányú törekvéseket pénzügyi befolyásuk felhasználásával. Ők taszították bele az Osztrák–Magyar Monarchiát a háborúba, majd elárulták, amikor az meggyengült. 1914. július 7-én Ausztria–Magyarország Koronatanácsában Ausztria miniszterelnöke, gróf Stürgh, a Szerbia elleni háborút támogatta a zsidó nyomásnak engedve. Amikor a háború iránya számunkra vesztésre fordult, a zsidó szocialista Adler meggyilkolta az osztrák miniszterelnököt, nehogy az a háború elvesztése után előadja, hogy a Koronatanácsban zsidó nyomásnak engedve támogatta a háborút. A bűnöző, a gyilkos, a szélhámos gazember zsidó Adler hazugságot kiabált a gyilkosság elkövetésekor: »Mi nem akarunk háborút!«

A zsidók kifosztották Ausztria–Magyarországot, ami lehetővé tette számukra Izrael Állam létrehozását. E művelet, de inkább hadművelet tanulságait rögzítette Herzl Tivadar: A zsidó világgyarmat programjaCion bölcseinek jegyzőkönyvei c. könyvében. Herzl Tivadar egy zsidó világbirodalom, egy zsidó világcsászárság létrehozását tűzte ki célul a világ zsidóságának. Nem meglepő, hogy egy ilyen program megvalósítására való törekvés ellenállásba ütközik. Ez történt Adolf Hitler vezetésével az első világháború után. Az ellenállást a zsidók provokálják ki, ők a felelősek.

A zsidók, mérhetetlen kapzsiságuktól vezetve, 2007-ben és 2008-ban uzsorakamatokat vetettek ki az amerikaiakra, akik hitelből vásároltak házat. Ezzel megindult a pénzügyi összeomlás. A zsidók óriási pénzeket nyertek a több mint húsz évig tartó tőzsdei áremelkedéseken. Azután masszívan esésre játszottak, ami árfolyamzuhanást vont maga után: ezzel szintén nyertek. A végén megszerzik maguknak a világ pénztartalékainak jelentős részét azzal a hamis joggal, hogy pénzt veszítettek a világ tőzsdéin. A korrupt politikusok adják a pénzt a zsidó bankoknak. Kisemberek milliói pedig mindenüket elveszítették, amíg a zsidók meggazdagodtak.

A zsidó szabadkőműveseknek lételeme a háború: lásd Irakot és Afganisztánt. E műből megértjük, hogy a zsidók és a szabadkőművesek el fogják pusztítani az Amerikai Egyesült Államokat, legalábbis mint világhatalmat, amint már elpusztítottak több más birodalmat.

 

E 420 oldalas, puhakötésű kötet formája 171×242 mm.

A könyv ára: 3150 Ft .

Jérôme és Jean Tharaud: Zsidó uralom Magyarországon Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei alapján (2. kiadás). (Ez a kötet egyben történelmi forrásmű és szépirodalmi alkotás. Franciából magyarra fordítottam a könyvet és bevezetést írtam hozzá.)
 

Az a harminckét személy, akinek 2002. március 12-én írtam a fentebb ismertetett levelet, hallani sem akar a Párizsi Fellebbviteli Bíróság ítéletéről. Az az ítélet, és amit maga után von, megszabadítaná a magyarságot a zsidóság zsarolásától. Orbán Viktor sem akarja a szabadságot Magyar­országnak, inkább fizet a zsidóknak, de nem a saját pénzéből, hanem a mienkből: kormánya egymilliárd forintnyi összeget ajánlott fel nekik az úgynevezett holocaust-múzeumra. Ahhoz a múzeumhoz semmi érdeke sem fűződik a magyaroknak, annak célja a magyarok félrevezetése és zsarolása. Medgyessy Péter kormánya pedig egymilliárd forintnyi összeget ajánlott fel koncentrációs táborok létrehozására a Pilisben Kertész Imre könyvének megfilmesítése kapcsán. (Vajon gázkamrát is építenek? Ha igen, akkor azt ki is próbálják a zsidókon?) A 2002. március 12-i levelemmel kapcsolatos elhallgatásból levonhatjuk azt a következtetést, hogy sem az úgynevezett jobboldali sajtóorgánumok, sem a baloldali sajtóorgánumok, sem a Fidesz, sem a Magyar Demokrata Fórum, sem a Szabad Demokraták Szövetsége, sem a Magyar Szocialista Párt, sem a Magyar Igazság és Élet Pártja nem akar szabadságot Magyar­országnak. Ma már nálunk a tisztességtelen egypártrendszer működik: a parlamentbe bejutás magas küszöbével megteremtett kétpártrendszerrel azt az illúziót keltik a választópolgárokban, hogy van választási lehetőség, holott u­­­­gyan­­­­annak az éremnek a két oldaláról van szó. A 2002. március 12-i levelem címzettjei között vannak jobboldali és baloldali újságírók, akik nem akarnak szabadságot Magyarországnak, mert nem a nemzeti összefogást sürgetik, hanem azért érvelnek, hogy minden választópolgár foglaljon állást a szóban forgó újságíró oldala, a jobboldal vagy a baloldal mellett – teljesen mindegy, hogy melyik mellett – és az egyik oldal a másik oldalt ellenségként kezelje: számukra az ideális helyzet az lenne, ha a baloldali választópolgár megkéselné a jobboldali választópolgárt, vagy fordítva, amikor az utcán találkoznak. Ennek folytán a mindkét oldal közös ellensége, vagy még pontosabban a magyar nemzet ellensége – a multinacionális cégek mögé bújt, globalizációt hirdető nemzetközi zsidó szabadkőművesség – szabadon garázdálkodhat, könyörtelenül kizsákmányolhat, akit tud, háborúkat robbanthat ki, amikor jónak látja, és így – összegezve – zavartalanul tevékenykedhet a világ feletti totális uralom megszerzése érdekében.


E 248 oldalas, puha kötésű kötet formája 168×238 mm.

A könyv ára: 2700 Ft .
Herzl Tivadar: A zsidó világgyarmat programja. (A 2005. április 12-én megjelent könyvet franciából magyarra fordítottam és bevezetést írtam hozzá. Ez a kötet valójában a fent említett Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei bevezetésekkel bővített új kiadása, amelyben feltüntettem a szerző, Herzl Tivadar nevét, és bizonyítottam, hogy a műnek ő a szerzője.)

E 192 oldalas, puha kötésű kötet formája 147×205 mm.

A könyv ára: 1890 Ft. (korlátozott példányban)

Az új 2008 decemberében megjelent kiadás címe:

Herzl Tivadar

A zsidó világgyarmat programja

Cion bölcseinek jegyzőkönyvei
 

Annak megértéséhez, hogy milyen lesz a nemzsidók, azaz a gójok élete a zsidók birodalmában, elegendő elolvasni a fordításomban megjelent François Trocase: Ausztria–Magyarország lerombolása a zsidóság és a szabadkőművesség által című könyvét. Herzl Tivadar egy zsidó világbirodalom, egy zsidó világcsászárság létrehozását tűzte ki célul a világ zsidóságának.

Az alábbiak bizonyítása végett hivatkozom az Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom Herzl Tivadar célja című könyvemre, különösen annak 4. fejezetére, melynek címe: A hitleri és a zsidó-szabadkőműves birodalom közös ideológiája. A lentebb említett beszédében Henri L. Baranger felidézte a szabadkőművesség célkitűzését Franciaország Legfelső Tanácsa és 29 külföldi Legfelső Tanács küldöttsége előtt. Az összejövetel jegyzőkönyvét kinyomtatták a Legfelső Tanácsok részére. Ez a jegyzőkönyv tartalmazza Henri L. Baranger beszédének egészét, amely nem váltott ki tiltakozást a jelenlévők részéről.

1984. december 15-én szombaton délután, a Párizs I. kerületében lévő Castiglione utca 9. szám alatti Hotel Intercontinental Imperial Nagyszalonjában, az 1897-es bázeli cionista titkos szabadkőműves összejövetelekéhez hasonló titkos szabadkőműves szertartáson, Henri L. Baranger, a Régi és Elfogadott Skót Rítus Franciaországi Legfelső Tanácsának Uralkodó Főparancsnoka, emlékeztetett arra, hogy „minden megemlékezés kötelez a jövőre nézve”. Arra vonatkozóan pedig leszögezte, hogy a végcélt ők, magas rangú szabadkőművesek, a Szent Birodalom megteremtésében határozzák meg, amely a Mennyei Jeruzsálemet vetíti előre. A szabadkőműves Henri L. Baranger által idézett programnak ugyanahhoz a világbirodalomhoz kell vezetnie, mint a szabadkőműves Herzl Tivadar gyarmati programjának: az egész világot átfogó zsidó szabadkőműves birodalom – a szabadkőműves definíció szerint – csak egy lehet.

E 192 oldalas, puha kötésű kötet formája 147×205 mm.

A könyv ára: 1890 Ft .


Aron Monus: Les Secrets de l’Empire Nietzschéen.

A könyv címoldala.

A könyv tartalomjegyzéke.

E 792 oldalas, vászonkötésű kötet formája 172×243 mm.

A könyv ára: € 60.

Aron Monus: Verschwörung: Das Reich von Nietzsche.

A könyv címoldala.

A könyv tartalomjegyzéke.

E 256 oldalas, puha kötésű kötet formája 142×199 mm.

A könyv ára: € 20.
 


Az árak tájékoztató jellegűek!

A könyvek postai utánvéttel is megrendelhetőek akár e-mail útján is. Postai küldemény esetén a fenti árakhoz hozzájön a postaköltség. Célszerű egyszerre több könyvet rendelni, hogy a postaköltség darabokra véve kisebb legyen. Bármilyen kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal az alábbi címek segítségével:

Levélcím: Interseas Editions, 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 95

Tel./Fax: (62) 242 270; Mobil: (30) 963 01 85

www.monusaron.com; monusaron@monusaron.com
 

Az olvasókat arra hívom fel, hogy olvassák el a könyveimet, amelyek lehetővé teszik az elmúlt két évszázad történelmének a megértését. Ugyanakkor annak a kétszáz évnek a történelme előrevetíti a magyarság jelenét és jövőjét. A könyveimnek az elolvasását - vagyis az írásaimnak és a fordításaimnak az elolvasását - megtehetik az olvasók bármely magyarországi közkönyvtárban, tekintettel a könyvtárközi kölcsönzés intézményére. Az olvasók tehát elolvashatják a könyveimet anélkül, hogy azokat megvásárolnák.

Üdvözlettel: Mónus Áron

Hódmezővásárhely, 2009.01.02.

 

 

 

monusaron.com